Zverejňovanie dokumentov

FaktúryČíslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 20118 vzdelavanie zamestnanca sociálnej služby 85,00 € 20OBJ-05-04 18.05.2020 24.05.2020 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271 Súbor 1
FDc 20117 servis auta 164,33 € 20OBJ-05-03 14.05.2020 14.05.2020 Autoservis Ajeto, s.r.o., Mokraď 12, 038 61 Vrútky, IČO: 36429261 Súbor 1
FDc 20116 dezinfekcia klienti 227,52 € ZML-2015-03-02 20OBJ-05-02 13.05.2020 13.05.2020 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Súbor 1
FDc 20115 orange paušály 4/2020 343,71 € ZML-2014-11-01 12.05.2020 12.05.2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Súbor 1
FDc 20109 služby 4/2020 720,00 € ZML-2015-09-01 20OBJ-02-04 11.05.2020 11.05.2020 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325 Súbor 1
FDc 20110 služby 4/2020 240,00 € ZML-2015-09-01 20OBJ-02-06 11.05.2020 11.05.2020 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325 Súbor 1
FDc 20113 služby 4/2020 200,00 € ZML-2017-03-01 19OBJ-10-09 11.05.2020 11.05.2020 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761 Súbor 1
FDc 20114 prenájom auta 2Q/2020 1 080,00 € 26-2020-ZML-2018-04/ZA 11.05.2020 11.05.2020 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325 Súbor 1
FDc 20108 účto 4/2020 375,00 € ZML-2018-01/ZA 08.05.2020 08.05.2020 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511 Súbor 1
FDc 20105 e-stravenky zamestnancom 899,60 € ZML-2010-02-01 20OBJ-05-01 06.05.2020 06.05.2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Súbor 1
FDc 20106 prenajom pozemku 5/2020 60,00 € ZML-2016-11-02 06.05.2020 06.05.2020 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021 Súbor 1
FDc 20107 sluzba technik PO 4/2020 35,00 € ZML-2009-05-01 06.05.2020 06.05.2020 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055 Súbor 1
FDc 20104 najom ZA - 5/2020 2 539,50 € ZML-2009-03-01 05.05.2020 05.05.2020 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683 Súbor 1
FDc 20103 služby podľa zmluvy 150,00 € 10-2020-ZML-2019-04/ZA 04.05.2020 04.05.2020 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755 Súbor 1
FDc 20101 správa IT 165,00 € ZML-2012-08-01 02.05.2020 02.05.2020 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498 Súbor 1
FDc 20102 prenajom tlačiarne 256,76 € 1-19,13-19, ZML-2017-09-01 02.05.2020 02.05.2020 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Súbor 1
FDc 20100 deznfekcia, rúška - klienti 1 546,32 € ZML-2015-03-02 20OBJ-04-11 01.05.2020 01.05.2020 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Súbor 1
FDc 20098 Zákony v školskej praxi - 4/2020 46,75 € 20OBJ-04-09 28.04.2020 28.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Súbor 1
FDc 20099 pneuservis - výmena pneumatik SEAT 18,00 € 20OBJ-04-10 28.04.2020 28.04.2020 Autoservis Ajeto, s.r.o., Mokraď 12, 038 61 Vrútky, IČO: 36429261 Súbor 1
FDc 20097 prevydanie e-karty zamestnanca 8,16 € ZML-2010-02-01 27.04.2020 27.04.2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Súbor 1
FDc 20096 úpravy webovej stránky 144,00 € 20OBJ-04-08 21.04.2020 21.04.2020 Visitero, s.r.o., Svätoplukova 5, 010 01 Žilina, IČO: 46467831 Súbor 1
FDc 20095 orange paušály 3/2020 391,14 € ZML-2014-11-01 16.04.2020 16.04.2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Súbor 1
FDc 20094 prenájom auta SEAT - 1Q/2020 1 080,00 € 26-2020-ZML-2018-04/ZA 15.04.2020 20.04.2020 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325 Súbor 1
FDc 20092 ochranné štíty tvárové - 32 ks 442,40 € 20OBJ-04-07 14.04.2020 14.04.2020 MIM GROUP s.r.o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, IČO: 48338915 Súbor 1