Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2018Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 163 spotrebiče drobný materiál 582,58 € ZML-2015-03-02 18OBJ-06-10 21.06.2018 24.06.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 164 hygienické potreby 1 050,97 € ZML-2015-03-02 18OBJ-05-12 21.06.2018 24.06.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 165 kancelárske potreby 4 276,86 € ZML-2015-03-02 18OBJ-05-13 21.06.2018 24.06.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDč. 159 pracovné pomôcky 34,25 € 18OBJ-05-15 18.06.2018 18.06.2018 Dragon Šport, P.O.BOX 901 Detašované pracovisko - Sihoť, 911 00 Trenčín, IČO: 87043084
FDč. 160 výkon 06/18 zmluva 2017-Z03794 36,00 € zml- 18.06.2018 18.06.2018 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 040 11 Košice, IČO: 44031483
FDč. 161 refakturacia nakladov servis POLO ZA 269GO 551,02 € zml- 18.06.2018 18.06.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 162 telefon 05/2018 339,07 € ZML-2014-11-01 18.06.2018 18.06.2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDč. 157 odborná literatúra 246,87 € 18OBJ-06-07 17.06.2018 17.06.2018 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDč. 158 elektronika 2 105,99 € 18OBJ-06-08 17.06.2018 17.06.2018 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDč. 156 sprava IT systemu (zmluva) 165,00 € zml- 15.06.2018 17.06.2018 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDč. 152 pečiatka P30 18,00 € 18OBJ-06-06 13.06.2018 13.06.2018 Monika Randová, Štúrová 4, 010 01 Žilina, IČO: 35410663
FDč. 153 služby za 05/2018 - zmluva 1 200,00 € zml- 13.06.2018 13.06.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 154 služby 05/2018 720,00 € zml- 13.06.2018 13.06.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 155 služby 05/2018 - zmluva 630,00 € zml- 13.06.2018 13.06.2018 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDč. 147 údržbárske práce 486,50 € 18OBJ-04-17 11.06.2018 11.06.2018 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755
FDč. 148 nájomné+ energie 06/2018 Žilina 2 079,50 € ZML-2009-03-01 11.06.2018 11.06.2018 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDč. 149 pracovna zdravotna služba 5/2018 27,60 € zml- 11.06.2018 11.06.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavska 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111
FDč. 150 refakturacia nakladov servis POLO ZA 269GO 1 282,23 € zml- 11.06.2018 11.06.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 151 učto 05/2018 330,00 € zml- 11.06.2018 11.06.2018 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDč. 146 odborná literatura 80,06 € 18OBJ-06-04 08.06.2018 08.06.2018 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDč. 142 kancelárske potreby -tonery 21,93 € 18OBJ-06-05 06.06.2018 06.06.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDč. 143 zmluva - terapie 20,00 € zml 06.06.2018 06.06.2018 PhDr. Ján Grossmann - PsychConsult, Janka Silana 1864/5, 010 01 Žilina, IČO: 50253441
FDč. 144 služba technik PO (zmluva) 35,00 € zml- 06.06.2018 06.06.2018 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDč. 145 odborná literatura 99,03 € 18OBJ-06-03 06.06.2018 06.06.2018 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249