Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2018Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDč 130 Kreatívna sada ABECEDA - na dotvorenie 101,30 € 18OBJ-05-09 28.05.2018 28.05.2018 Ing. Zuzana Štefancová - Zuzidekor (e-shop Šikulkovo), Holíčska 3074/26, 851 05 Bratislava, IČO: 50582011
FDc 163 spotrebiče drobný materiál 582,58 € ZML-2015-03-02 18OBJ-06-10 21.06.2018 24.06.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 164 hygienické potreby 1 050,97 € ZML-2015-03-02 18OBJ-05-12 21.06.2018 24.06.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 165 kancelárske potreby 4 276,86 € ZML-2015-03-02 18OBJ-05-13 21.06.2018 24.06.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDč. 074 činnost technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika - 03/2018 35,00 € 03.04.2018 03.04.2018 Solar František, K. Kmeťku 3165/7, 010 08 Žilina, IČO: 37741055
FDč. 075 odborný seminár 90,00 € 18OBJ-04-02 03.04.2018 03.04.2018 PaedDr. Čabiňáková Nadežda, Horská 810, Horný Slávkov, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 35463066
FDč. 076 činnosť zodpovednej osoby 04/2018 36,00 € 2017-Z03794 04.04.2018 04.04.2018 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 040 11 Košice, IČO: 44031483
FDč. 077 prenájom pozemku 04/2018 60,00 € 20/2016 04.04.2018 04.04.2018 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDč. 078 správa IT systému 165,00 € 20/2012 04.04.2018 04.04.2018 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDč. 079 vyučtovanie energie Martin (2017) -115,16 € dobropis 04.04.2018 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDč. 080 nabitie stravovycích kariet 03/2018 979,49 € 18OBJ-04-03 06.04.2018 06.04.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 31328695
FDč. 081 nájomné+energie 04/2018 2 079,50 € ZML- 06.04.2018 09.04.2018 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDč. 082 výroba pečiatok 37,92 € 18OBJ-04-04 06.04.2018 06.04.2018 Monika Randová, Štúrová 4, 010 01 Žilina, IČO: 35410663
FDč. 083 kancelárske potreby - tonery 417,42 € ZML- 06.04.2018 08.04.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDč. 084 odborná literatúra 68,32 € 18OBJ-04-05 09.04.2018 09.04.2018 PORTAL SLOVAKIA PaedDr.Čabiňaková Nadežda, Horská 810, Horný Slávkov, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 35463066
FDč. 085 nájomné za rok 2018 - automobil Seat Leon 4 272,20 € ZML- 09.04.2018 09.04.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 086 najomné za rok 2018 automobil Volkswagen 1 028,80 € ZML- 09.04.2018 09.04.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 087 služby za 03/2018 800,00 € ZML- 09.04.2018 09.04.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 088 služby ostatné 03/2018 1 200,00 € ZML- 09.04.2018 09.04.2018 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDč. 089 služby 03/2018 500,00 € ZML- 09.04.2018 09.04.2018 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDč. 090 sprava IT podla zmluvy 165,00 € ZML- 09.04.2018 09.04.2018 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDč. 091 nákup odbornej literatury 287,50 € 18OBJ-04-06 09.04.2018 09.04.2018 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDč. 092 polročna odmena služby opravnenej osoby a dalšie služby 144,00 € ZML- 09.04.2018 09.04.2018 HRONĆEK + PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 47248327
FDč. 093 nahradne diely kavovar 33,00 € 18OBJ-04-07 10.04.2018 10.04.2018 Hospol Slovakia s.r.o., Kamenice 5315/, 902 01 Pezinok, IČO: 48058556