Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19252 prenajom 11/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 04.11.2019 04.11.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19004 prenájom pozemku parkovanie 1/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 10.01.2019 14.01.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19104 prenájom pozemku na parkovanie 60,00 € ZML-2016-11-02 02.05.2019 02.05.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19128 prenajom pozemku 6/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 03.06.2019 03.06.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19309 prenajom pozemku 12/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 06.12.2019 12.12.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19164 prenajom pozemku 8/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 05.08.2019 05.08.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19231 služby 9/2019 1 200,00 € ZML-2017-02-01 19OBJ-10-08 16.10.2019 16.10.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19285 služby 10/2019 1 200,00 € ZML-2017-02-01 19OBJ-10-08 26.11.2019 26.11.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19321 služby 11/2019 1 200,00 € ZML-2017-02-01 19OBJ-10-08 18.12.2019 18.12.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19336 služby 12/2019 1 200,00 € ZML-2017-02-01 19OBJ-10-08 23.12.2019 23.12.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19206 služby 8/201 570,00 € ZML-2017-03-01 24.09.2019 24.09.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19033 služby 1/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 13.02.2019 15.02.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19051 služby 2/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 13.03.2019 13.03.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19232 služby 9/2019 540,00 € ZML-2017-03-01 19OBJ-10-09 16.10.2019 16.10.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19080 služby zmluva 3/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 03.04.2019 03.04.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19110 služby 570,00 € ZML-2017-03-01 03.05.2019 03.05.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19284 služby 10/2019 540,00 € ZML-2017-03-01 19OBJ-10-09 26.11.2019 26.11.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19137 služby 5/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 21.06.2019 21.06.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19320 služby 11/2019 540,00 € ZML-2017-03-01 19 OBJ-10-09 18.12.2019 18.12.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19160 služby 6/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 16.07.2019 16.07.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19335 služby 12/2019 540,00 € ZML-2017-03-01 19 OBJ-10-09 23.12.2019 23.12.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19173 služby 7/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 19.08.2019 19.08.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19218 prenajom tlačiarne 388,69 € ZML-2017-09-01 03.10.2019 03.10.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19266 pravne služby - opravnena osoba - 7-12/2019 144,00 € ZML-2017-09-02 15.11.2019 15.11.2019 HRONĆEK + PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 47248327