Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19119 didaktické pomôcky 1 233,20 € 19OBJ-04-19 14.05.2019 15.05.2019 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319
FDc 19289 predlženie prístupu - vzdelávanie 59,04 € 19OBJ-11-21 28.11.2019 28.11.2019 MzdyServis, s.r.o., Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra, IČO: 34124705
FDc 19013 Výroba dodanie a montáž nábytku 1 185,60 € 18OBJ-12-28 30.01.2019 30.01.2019 MIMESIS, s.r.o., Komenského 3730/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50494341
FDc 19121 didaktické pomôcky 568,26 € 19OBJ-05-06 20.05.2019 20.05.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava - Ružinov, IČO: 46490213
FDc 19123 odborná literatúra 104,00 € 19OBJ-05-07 23.05.2019 23.05.2019 Slovenská Asociácia Logopédov, Kominárska 2-4, 931 01 Bratislava, IČO: 30779065
FDc 19124 úplné testové súbory 237,04 € 19OBJ-05-08 23.05.2019 23.05.2019 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 78, 141 00 Praha 4, IČO: 26159392
FDc 19130 odborná literatúra 45,05 € 19OBJ-06-02 10.06.2019 10.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
FDc 19131 odborná literatúra 63,60 € 19OBJ-06-03 14.06.2019 14.06.2019 O.Z. AMOS, Levočská 3, Bratislava 851 01, IČO: 36113191
FDc 19132 elektronika 30,50 € 19OBJ-06-04 14.06.2019 14.06.2019 Alza.sk s.r.o., Bottová 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
FDc 19133 odborná literatúra 270,00 € (10 x 27,-) 19OBJ-06-05 14.06.2019 14.06.2019 EduGraf s.r.o., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 50712390
FDc 19291 nábytok - koberce 40,47 € 19OBJ-12-04 01.12.2019 01.12.2019 4home, a.s., Hvězdova 1073/33, Nusle, 141 00 Praha 4, IČO: 27465616
FDc 19292 elektronika - čítačka + obal 161,50 € 19OBJ-12-06 01.12.2019 01.12.2019 Alza.sk s.r.o., Bottová 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
FDc 19294 didaktické potreby 2 001,15 € 19OBJ-12-03 02.12.2019 02.12.2019 3lobit s.r.o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, IČO: 46020152
FDc 19296 úprava webovej stránky 360,00 € 19OBJ-12-07 02.12.2019 02.12.2019 Visitero, s.r.o., Svätoplukova 5, 010 01 Žilina, IČO: 46467831
FDc 19300 odborná literatúra 152,00 € 19OBJ-12-09 04.12.2019 04.12.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19301 Vypracovanie smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. 84,00 € 19OBJ-12-10 04.12.2019 12.12.2019 General Affairs, s.r.o., Škultétyho 2866/36, 010 01 Žilina, IČO: 47428236
FDc 19304 didaktické potreby 1 225,50 € 19OBJ-12-12 04.12.2019 05.12.2019 KIKT-TheMA, Antwerpener StraBe 46, 50672 Koln, Nemecko, IČO: 44010046
FDc 19145 rekreacia zamestnancov 76,50 € 19OBJ-07-02 01.07.2019 01.07.2019 LA SKALA lezecké centrum, s.r.o., Odbojárska 9, 038 61 Vrútky, IČO: 51937433
FDc 19305 didaktické pomôcky 1 892,30 € 19OBJ-12-05 04.12.2019 12.12.2019 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319
FDc 19147 nábytok 164,00 € 19OBJ-06-10 01.07.2019 02.07.2019 Mgr. Viera Janočková - VERA, Smreková 1036/5, 071 01 Michalovce, IČO: 40035263
FDc 19308 ubytovanie - vzdelávanie 384,00 € 19OBJ-12-13 04.12.2019 04.12.2019 HOTEL TROJA s.r.o., Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8, IČO: 02632004
FDc 19310 elektronika - čítačka + powerbanka 169,83 € 19OBJ-12-14 06.12.2019 06.12.2019 Alza.sk s.r.o., Bottová 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
FDc 19150 udržbarske činnosti 1-6/2019 600,00 € 19OBJ-01-08 03.07.2019 03.07.2019 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755
FDc 19312 odborná literatúra 298,50 € 19OBJ-12-15 09.12.2019 12.12.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249