Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19190 prenájom tlačiarni 211,88 € 1-19, 13-19, ZML-2017-09-01 03.09.2019 03.09.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19257 prenajom tlačiarni 375,91 € 1-19, 13-19, ZML-2017-09-01 05.11.2019 05.11.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19163 prenajom tlačiarni 283,66 € 1-19-ZML-2017-09-01, 10-19-ZML-2017-09-01 05.08.2019 05.08.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19083 nájom tlačiarni - zmluva - spotreba tonerov 438,68 € 1-19-ZML-2017-09-01, 13-10-ZML-2017-09-01 03.04.2019 03.04.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19111 prenájom tlačiarni - toner 390,41 € 1-19-ZML-2017-09-01, 13-19 ZML-2017-09-01 03.05.2019 03.05.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19151 prenájom tlačiarni - mesačná platba 351,64 € 1-19-ZML-2017-09-01, 13-19-ZML-2017-09-01 03.07.2019 03.07.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19020 služba prenájom tlačiarni ZA+MT 1/19 447,99 € 1-19-ZML-2017-09-01; 13-19-ZML-2017-09-01 05.02.2019 05.02.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19241 poradenstvo - služby podla zmluvy 420,00 € 68-2019-ZML-2019-03/ZA 22.10.2019 22.10.2019 Detské centrum Havino s.r.o., 4790736, IČO: 47907436
FDc 19250 terapie podla zmluvy za mesiac 10/2019 300,00 € 68-2019-ZML-2019-03/ZA 30.10.2019 30.10.2019 Detské centrum Havino s.r.o., 4790736, IČO: 47907436
FDc 19306 služby 495,00 € 68-2019-ZML-2019-03/ZA 04.12.2019 12.12.2019 Detské centrum Havino s.r.o., 4790736, IČO: 47907436
FDc 19325 služby 615,00 € 68-2019-ZML-2019-03/ZA 18.12.2019 18.12.2019 Detské centrum Havino s.r.o., 4790736, IČO: 47907436
FDc 19228 licencia soft. sklad DHM 49,20 € 81-2019-ZML-2017-10-01 14.10.2019 14.10.2019 ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879
FDc 19120 mesačné platby - orange 318,37 € ZM-2014-11-01 14.05.2019 14.05.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19191 najomne + energie 9/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 03.09.2019 03.09.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19026 nájomné+ energie 2/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 08.02.2019 11.02.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19039 Vstup do pešej zony - parkovanie 100,00 € ZML-2009-03-01 20.02.2019 20.02.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19216 podnajom + energie 10/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 02.10.2019 02.10.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19055 najom + energie Žilina 3/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 13.03.2019 13.03.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19086 nájomné, energie ZA - 4/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 08.04.2019 08.04.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19258 najom + energie ZA 11/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 05.11.2019 05.11.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19265 vyučtovanie energii 2018 -210,35 € ZML-2009-03-01 13.11.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19002 nájomné + energie 1/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 08.01.2019 14.01.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19113 nájomné + energie 5/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 09.05.2019 09.05.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19135 najomne priestorov Žilina 6/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 14.06.2019 14.06.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683