Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19297 nájomné+ energie 12/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 03.12.2019 03.12.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19154 nájomné + energie 7/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 04.07.2019 04.07.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19167 najomné 8/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 12.08.2019 12.08.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19019 služba technik PO (zmluva) 1/19 35,00 € ZML-2009-05-01 05.02.2019 05.02.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19197 služba technika PO 8/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 11.09.2019 11.09.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19049 činnosť technika PO a BoZP 35,00 € ZML-2009-05-01 06.03.2019 06.03.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19217 technik PO 9/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 02.10.2019 02.10.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19069 činnost technika PO 3/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 01.04.2019 01.04.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19256 technik PO 35,00 € ZML-2009-05-01 04.11.2019 04.11.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19107 činnosť technika PO 35,00 € ZML-2009-05-01 03.05.2019 03.05.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19127 technik PO 5/19 35,00 € ZML-2009-05-01 03.06.2019 03.06.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19307 služba technik PO (zmluva) 11/19 35,00 € ZML-2009-05-01 04.12.2019 12.12.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19149 činnosť technika PO 6/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 02.07.2019 02.07.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19166 činnosť technika PO - 7/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 12.08.2019 12.08.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19334 služba technik PO (zmluva) 12/19 35,00 € ZML-2009-05-01 20.12.2019 20.12.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19188 nákup e-straveniek 654,25 € ZML-2010-02-01 19OBJ-09-01 03.09.2019 03.09.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19189 nákup e-stravovacej karty zamestnancom 8,52 € ZML-2010-02-01 19OBJ-09-02 03.09.2019 03.09.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19021 poplatok za vydanie str.karty 11,28 € ZML-2010-02-01 19OBJ-02-02 05.02.2019 05.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19022 nabitie stravovacej karty 1 105,46 € ZML-2010-02-01 19OBJ-02-01 05.02.2019 05.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19214 e-stravovacia karta 5,76 € ZML-2010-02-01 01.10.2019 01.10.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19220 e-stravenky zamestnanci 1 289,03 € ZML-2010-02-01 19OBJ-10-01 07.10.2019 07.10.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19070 e-stravenky zamestnanci 1 215,28 € ZML-2010-02-01 02.04.2019 02.04.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19071 karta na e-stravenky nový zamestnanec 8,52 € ZML-2010-02-01 02.04.2019 02.04.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19254 e-stravenky zamestnanci 1 269,56 € ZML-2010-02-01 19OBJ-11-01 04.11.2019 04.11.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551