Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19255 e-karta 11,28 € ZML-2010-02-01 19OBJ-11-02 04.11.2019 04.11.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19106 nabitie e-straveniek zamestnancom 1 050,55 € ZML-2010-02-01 19OBJ-05-01 02.05.2019 02.05.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19126 nabitie e-straveniek zamestnancom 1 039,57 € ZML-2010-02-01 19OBJ-06-01 03.06.2019 03.06.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19293 nabitie stravovacej karty 1 102,09 € ZML-2010-02-01 19OBJ-12-01 02.12.2019 02.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19146 e-stravenky zamestnanci 1 160,38 € ZML-2010-02-01 19OBJ-07-01 01.07.2019 02.07.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19165 e-stravenky zamestnancom 578,35 € ZML-2010-02-01 19OBJ-08-01 07.08.2019 07.08.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19339 nabitie stravovacej karty 942,44 € ZML-2010-02-01 19OBJ-12-25 27.12.2019 27.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19042 platba odpad - najom MT 6,71 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19043 vodne stočne - najom MT 79,81 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19277 servis klimatizácie - nájom 267,42 € ZML-2012-05-02 25.11.2019 25.11.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19176 vodne stocne, Martin vyučtovanie 100,88 € ZML-2012-05-02 26.08.2019 26.08.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19177 platby odpad Martin - 1-6/2019 7,15 € ZML-2012-05-02 26.08.2019 26.08.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19014 sprava IT systemu (zmluva) 165,00 € ZML-2012-08-01 01.02.2019 04.02.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19213 správa IT 165,00 € ZML-2012-08-01 01.10.2019 01.10.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19050 sprava databazoveho systému 165,00 € ZML-2012-08-01 06.03.2019 06.03.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19067 správa IT systému - zmluva 165,00 € ZML-2012-08-01 01.04.2019 01.04.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19251 správa IT 165,00 € ZML-2012-08-01 03.11.2019 03.11.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19001 Správa IT systému 165,00 € ZML-2012-08-01 01.01.2019 14.01.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19103 správa IT systému 165,00 € ZML-2012-08-01 02.05.2019 02.05.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19125 sprava IT systému 165,00 € ZML-2012-08-01 03.06.2019 03.06.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19290 sprava IT systemu (zmluva) 165,00 € ZML-2012-08-01 01.12.2019 01.12.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19148 služby správa IT 165,00 € ZML-2012-08-01 01.07.2019 02.07.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19162 sprava IT 165,00 € ZML-2012-08-01 05.08.2019 05.08.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19184 sprava IT za mesiac 165,00 € ZML-2012-08-01 02.09.2019 02.09.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498