Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19152 prenájom pozemku parkovanie 7/2019 60,00 € ZML-2019-11-02 03.07.2019 03.07.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19287 služby podľa zmluvy 280,00 € ZML-2019-04/ZA 26.11.2019 26.11.2019 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755
FDc 19311 Služby podla zmluvy 12/2019 75,00 € ZML-2019-04/ZA 09.12.2019 12.12.2019 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755
FDc 19195 účto 8/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 06.09.2019 06.09.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19025 spracovanie účtovníctva 1/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 08.02.2019 08.02.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDC 19054 účtovníctvo 2/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 13.03.2019 13.03.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19221 účto 9/2019 420,00 € ZML-2018-01/ZA 08.10.2019 08.10.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19059 spracovanie ročne zavierky+ danové priznanie 2018 400,00 € ZML-2018-01/ZA 17.03.2019 18.03.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19077 učto 3/2019 500,00 € ZML-2018-01/ZA 03.04.2019 03.04.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19259 učto 10/2019 375,00 € ZML-2018-01/ZA 07.11.2019 07.11.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19112 ucto 4/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 08.05.2019 08.05.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19136 účto 5/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 17.06.2019 17.06.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19299 učto 11/2019 375,00 € ZML-2018-01/ZA 04.12.2019 04.12.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19155 účto 6/2019 510,00 € ZML-2018-01/ZA 08.07.2019 08.07.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19169 účto 7/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 18.08.2019 18.08.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19338 účto 12/2019 555,00 € ZML-2018-01/ZA 23.12.2019 23.12.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19243 právne poradenstvo - podľa zmluvy 1 440,00 € ZML-2017-11-02 23.10.2019 23.10.2019 Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o., Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 47256591
FDc 19006 právne služby 1-6/2019 144,00 € ZML-2017-11-01 15.01.2019 15.01.2019 HRONĆEK + PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 47248327
FDc 19230 revizie elektrických spotrebičov 586,80 € ZML-2017-09-03 14.10.2019 14.10.2019 El-Tab, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, 013 03 Varín, IČO: 46806873
FDc 19266 pravne služby - opravnena osoba - 7-12/2019 144,00 € ZML-2017-09-02 15.11.2019 15.11.2019 HRONĆEK + PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 47248327
FDc 19218 prenajom tlačiarne 388,69 € ZML-2017-09-01 03.10.2019 03.10.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19206 služby 8/201 570,00 € ZML-2017-03-01 24.09.2019 24.09.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19033 služby 1/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 13.02.2019 15.02.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19051 služby 2/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 13.03.2019 13.03.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761