Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19257 prenajom tlačiarni 375,91 € 1-19, 13-19, ZML-2017-09-01 05.11.2019 05.11.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19260 Hygienicke a čistiace potreby 380,97 € ZML-2015-03-02 19OBJ-11-04 08.11.2019 08.11.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19261 kancelárske potreby, kartotéka registračná 3 365,44 € ZML-2015-03-02 19OBJ-11-05 08.11.2019 08.11.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19096 kancelársky papier 1 058,46 € ZML-2015-03-02 19OBJ-04-22 17.04.2019 17.04.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19097 hygienické potreby 726,25 € ZML-2015-03-02 19OBJ-04-23 18.04.2019 18.04.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19005 kancelárske potreby 87,90 € ZML-2015-03-02 19OBJ-01-03 10.01.2019 14.01.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19098 kancelárske potreby 1 770,13 € ZML-2015-03-02 19OBJ-04-24 18.04.2019 18.04.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19101 Laminátor A3 154,80 € ZML-2015-03-02 19OBJ-04-27 30.04.2019 30.04.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19111 prenájom tlačiarni - toner 390,41 € 1-19-ZML-2017-09-01, 13-19 ZML-2017-09-01 03.05.2019 03.05.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19122 dobropis - vrátená laminovačka poškodená -128,52 € ZML-2015-03-02 22.05.2019 22.05.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDC 19129 prenajom tlačiarni - toner - 5/2019 487,80 € 1-19, 13-19 ZML-2017-09-01 04.06.2019 04.06.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19302 kancelárske potreby 1 117,80 € ZML-2015-03-02 19OBJ-12-11 04.12.2019 12.12.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19303 služba prenájom tlačiarni ZA+MT 11/19 435,88 € 1-19, 13-19, 93-19 ZML-2017-09-01 04.12.2019 12.12.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19151 prenájom tlačiarni - mesačná platba 351,64 € 1-19-ZML-2017-09-01, 13-19-ZML-2017-09-01 03.07.2019 03.07.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19153 kancelárske potreby 73,51 € ZML-2015-03-02 19OBJ-07-03 04.07.2019 04.07.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19328 služba prenájom tlačiarni ZA+MT 12/19 390,21 € 1-19, 13-19, 93-19 ZML-2017-09-01 19.12.2019 19.12.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19163 prenajom tlačiarni 283,66 € 1-19-ZML-2017-09-01, 10-19-ZML-2017-09-01 05.08.2019 05.08.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19017 terapeutická pomôcka 14,64 € 19OBJ-02-04 04.02.2019 04.02.2019 PRE NAŠE DETI s.r.o., Malá Kráľová 124, 951 32 Horná Kráľová, IČO: 44468105
FDc 19091 komunikačná pomôcka - komunikačný kompas 74,00 € 19OBJ-04-16 11.04.2019 11.04.2019 Priestor na rozvoj o.z., Cesta na Klanec 42D, 841 03 Bratislava, IČO: 42361681
FDc 19008 komunikačná pomôcka - komunikačný kompas 62,00 € cena za 5 ks 19OBJ-01-05 23.01.2019 23.01.2019 Priestor na rozvoj o.z., Cesta na Klanec 42D, 841 03 Bratislava, IČO: 42361681
FDc 19090 didaktické pomôcky 35,30 € 19OBJ-04-13 10.04.2019 11.04.2019 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava, IČO: 35848260
FDc 19228 licencia soft. sklad DHM 49,20 € 81-2019-ZML-2017-10-01 14.10.2019 14.10.2019 ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879
FDc 19118 revízia hasiacich zariadení 75,15 € 19OBJ-05-05 13.05.2019 13.05.2019 RADOSLAV POLÓNYI, Hlinská 37, 010 01 Žilina, IČO: 17885469
FDc 19060 predaj a zapojenie STB AMIKO D 8155 49,00 € 25.03.2019 03.03.2019 Rastislav Habánek, Matice Slovenskej 281/6, 911 05 Trenčín, IČO: 45481016