Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19057 nákup odbornej literatúry 47,70 € 19OBJ-03-02 14.03.2019 14.03.2019 SELF CREATION s.r.o., Mlynská 1, 040 01 Košice, IČO: 44928637
FDc 19062 odborná literatúra 19,90 € 19OBJ-03-04 27.03.2019 27.03.2019 SELF CREATION s.r.o., Mlynská 1, 040 01 Košice, IČO: 44928637
FDc 19253 odborná literatúra 38,00 € 19OBJ-10-27 04.11.2019 04.11.2019 Slovenská Asociácia Logopédov, Kominárska 2-4, 931 01 Bratislava, IČO: 30779065
FDc 19123 odborná literatúra 104,00 € 19OBJ-05-07 23.05.2019 23.05.2019 Slovenská Asociácia Logopédov, Kominárska 2-4, 931 01 Bratislava, IČO: 30779065
FDc 19028 vzdelávanie zamestnancov 100,00 € 19OBJ-02-09 12.02.2019 12.02.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548
FDc 19065 vzdelávanie zamestnancov 50,00 € 19OBJ-03-05 29.03.2019 29.03.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548
FDc 19019 služba technik PO (zmluva) 1/19 35,00 € ZML-2009-05-01 05.02.2019 05.02.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19197 služba technika PO 8/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 11.09.2019 11.09.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19049 činnosť technika PO a BoZP 35,00 € ZML-2009-05-01 06.03.2019 06.03.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19217 technik PO 9/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 02.10.2019 02.10.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19069 činnost technika PO 3/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 01.04.2019 01.04.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19256 technik PO 35,00 € ZML-2009-05-01 04.11.2019 04.11.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19107 činnosť technika PO 35,00 € ZML-2009-05-01 03.05.2019 03.05.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19127 technik PO 5/19 35,00 € ZML-2009-05-01 03.06.2019 03.06.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19307 služba technik PO (zmluva) 11/19 35,00 € ZML-2009-05-01 04.12.2019 12.12.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19149 činnosť technika PO 6/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 02.07.2019 02.07.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19166 činnosť technika PO - 7/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 12.08.2019 12.08.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19334 služba technik PO (zmluva) 12/19 35,00 € ZML-2009-05-01 20.12.2019 20.12.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19249 služby - prevod na Dopravnom inšpektoráte 30,00 € 19OBJ-10-26 30.10.2019 30.10.2019 Sprostredkovanie, s.r.o., Nešporova 2235/3, 010 01 Žilina, IČO: 51207672
FDc 19042 platba odpad - najom MT 6,71 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19043 vodne stočne - najom MT 79,81 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19277 servis klimatizácie - nájom 267,42 € ZML-2012-05-02 25.11.2019 25.11.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19176 vodne stocne, Martin vyučtovanie 100,88 € ZML-2012-05-02 26.08.2019 26.08.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19177 platby odpad Martin - 1-6/2019 7,15 € ZML-2012-05-02 26.08.2019 26.08.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110