Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19027 didaktické pomôcky 27,10 € 19OBJ-02-08 12.02.2019 12.02.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, IČO: 45258767
FDc 19219 nábytok kancelária 676,00 € 19OBJ-10-02 06.10.2019 06.10.2019 TEMPO KONDELA s.r.o., Vojtašáková 893, Tvrdošín 027 44, IČO: 36409154
FDc 19085 nábytok - police 17,32 € 19OBJ-04-11 08.04.2019 08.04.2019 TEMPO KONDELA s.r.o., Vojtašáková 893, Tvrdošín 027 44, IČO: 36409154
FDc 19087 nábytok 175,81 € 19OBJ-04-12 09.04.2019 09.04.2019 TEMPO KONDELA s.r.o., Vojtašáková 893, Tvrdošín 027 44, IČO: 36409154
FDc 19188 nákup e-straveniek 654,25 € ZML-2010-02-01 19OBJ-09-01 03.09.2019 03.09.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19189 nákup e-stravovacej karty zamestnancom 8,52 € ZML-2010-02-01 19OBJ-09-02 03.09.2019 03.09.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19021 poplatok za vydanie str.karty 11,28 € ZML-2010-02-01 19OBJ-02-02 05.02.2019 05.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19022 nabitie stravovacej karty 1 105,46 € ZML-2010-02-01 19OBJ-02-01 05.02.2019 05.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19214 e-stravovacia karta 5,76 € ZML-2010-02-01 01.10.2019 01.10.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19220 e-stravenky zamestnanci 1 289,03 € ZML-2010-02-01 19OBJ-10-01 07.10.2019 07.10.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19070 e-stravenky zamestnanci 1 215,28 € ZML-2010-02-01 02.04.2019 02.04.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19071 karta na e-stravenky nový zamestnanec 8,52 € ZML-2010-02-01 02.04.2019 02.04.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19254 e-stravenky zamestnanci 1 269,56 € ZML-2010-02-01 19OBJ-11-01 04.11.2019 04.11.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19255 e-karta 11,28 € ZML-2010-02-01 19OBJ-11-02 04.11.2019 04.11.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19106 nabitie e-straveniek zamestnancom 1 050,55 € ZML-2010-02-01 19OBJ-05-01 02.05.2019 02.05.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19126 nabitie e-straveniek zamestnancom 1 039,57 € ZML-2010-02-01 19OBJ-06-01 03.06.2019 03.06.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19293 nabitie stravovacej karty 1 102,09 € ZML-2010-02-01 19OBJ-12-01 02.12.2019 02.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19146 e-stravenky zamestnanci 1 160,38 € ZML-2010-02-01 19OBJ-07-01 01.07.2019 02.07.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19165 e-stravenky zamestnancom 578,35 € ZML-2010-02-01 19OBJ-08-01 07.08.2019 07.08.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19339 nabitie stravovacej karty 942,44 € ZML-2010-02-01 19OBJ-12-25 27.12.2019 27.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19195 účto 8/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 06.09.2019 06.09.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19025 spracovanie účtovníctva 1/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 08.02.2019 08.02.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDC 19054 účtovníctvo 2/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 13.03.2019 13.03.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19221 účto 9/2019 420,00 € ZML-2018-01/ZA 08.10.2019 08.10.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511