Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19162 sprava IT 165,00 € ZML-2012-08-01 05.08.2019 05.08.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19184 sprava IT za mesiac 165,00 € ZML-2012-08-01 02.09.2019 02.09.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19014 sprava IT systemu (zmluva) 165,00 € ZML-2012-08-01 01.02.2019 04.02.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19029 spotrebný materiál - tonery 126,40 € ZML-2015-03-01 19OBJ-02-10 12.02.2019 12.02.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19011 poplatok web hosting do 6.2.2020 47,52 € ZML-2015-03-01 24.01.2019 24.01.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19288 servis, spotrebny materiál, tonery 851,36 € ZML-2015-03-01 26.11.2019 26.11.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19324 spotrebný materiál, služby 2 374,31 € ZML-2015-03-01 18.12.2019 18.12.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19333 elektronika, spotrebný materiál 846,11 € ZML-2015-03-01 20.12.2019 20.12.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19178 nákup tonerov 36,00 € ZML-2015-03-01 19OBJ-08-05 26.08.2019 26.08.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19301 Vypracovanie smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. 84,00 € 19OBJ-12-10 04.12.2019 12.12.2019 General Affairs, s.r.o., Škultétyho 2866/36, 010 01 Žilina, IČO: 47428236
FDc 19117 darčeková poukážka zamestnancom - čerpanie sociálneho fondu - vstup do wellness 112,00 € 19OBJ-05-04 13.05.2019 13.05.2019 Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO: 44130651
FDc 19242 ubytovanie zamestnancov - vzdelávanie Praha 337,13 € 19OBJ-10-23 21.10.2019 21.10.2019 Greg Apartments Prague - Michal Gregor, Muchova 233/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice, ČR, IČO: 71542388
FDc 19093 úplný testový súbor CARS2 142,13 € 19OBJ-04-18 11.04.2019 11.04.2019 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 78, 141 00 Praha 4, IČO: 26159392
FDc 19124 úplné testové súbory 237,04 € 19OBJ-05-08 23.05.2019 23.05.2019 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 78, 141 00 Praha 4, IČO: 26159392
FDc 19179 vzdelávanie zamestnancov 153,16 € 19OBJ-08-06 27.08.2019 27.08.2019 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 78, 141 00 Praha 4, IČO: 26159392
FDc 19308 ubytovanie - vzdelávanie 384,00 € 19OBJ-12-13 04.12.2019 04.12.2019 HOTEL TROJA s.r.o., Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8, IČO: 02632004
FDc 19266 pravne služby - opravnena osoba - 7-12/2019 144,00 € ZML-2017-09-02 15.11.2019 15.11.2019 HRONĆEK + PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 47248327
FDc 19006 právne služby 1-6/2019 144,00 € ZML-2017-11-01 15.01.2019 15.01.2019 HRONĆEK + PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 47248327
FDc 19235 nábytok + spotrebný materiál 262,42 € 19OBJ-10-14 16.10.2019 16.10.2019 IKEA Bratislava s.r.o, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436
FDc 19072 drobné zariadenie 114,85 € 19OBJ-04-04 01.04.2019 01.04.2019 IKEA Bratislava s.r.o, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436
FDc 19187 prenájom pozemku 60,00 € ZML-2016-11-02 03.09.2019 03.09.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19016 prenajom pozemku 2/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 04.02.2019 04.02.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19048 prenajom pozemku 3/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 05.03.2019 05.03.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19215 prenajom pozemku 60,00 € ZML-2016-11-02 01.10.2019 01.10.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021