Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19181 vzdelávanie zamestnancov 405,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19182 vzdelávanie zamestnancov 136,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19183 vzdelávanie zamestnancov 594,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19279 didaktické pomôcky 100,10 € 19OBJ-11-14 25.11.2019 25.11.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 35950226
FDc 19224 bezpečnostna SIM - popplatok 10-12/2019 10,76 € 19OBJ-10-05 10.10.2019 10.10.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
FDc 19092 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 € 19OBJ-04-17 11.04.2019 11.04.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
FDc 19003 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 € 19OBJ-01-02 09.01.2019 14.01.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
FDc 19175 zabezpečenie objektu bezpečnostnou SIM 10,76 € 19OBJ-08-03 19.08.2019 19.08.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
FDc 19273 didaktické a terapeutické potreby 3 286,00 € 19OBJ-11-12 21.11.2019 21.11.2019 KIKT-TheMA, Antwerpener StraBe 46, 50672 Koln, Nemecko, IČO: 44010046
FDc 19304 didaktické potreby 1 225,50 € 19OBJ-12-12 04.12.2019 05.12.2019 KIKT-TheMA, Antwerpener StraBe 46, 50672 Koln, Nemecko, IČO: 44010046
FDc 19009 odborná literatúra 29,97 € 19OBJ-01-06 23.01.2019 23.01.2019 KOSMAS s.r.o., Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, ČR, IČO: 25710257
FDc 19208 vzdelávanie zamestnancov 39,36 € 19OBJ-08-08 27.09.2019 27.09.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavska 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111
FDc 19145 rekreacia zamestnancov 76,50 € 19OBJ-07-02 01.07.2019 01.07.2019 LA SKALA lezecké centrum, s.r.o., Odbojárska 9, 038 61 Vrútky, IČO: 51937433
FDc 19234 didaktické potreby 59,27 € 19OBJ-10-13 16.10.2019 16.10.2019 LegalSoft s.r.o., Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44854056
FDc 19326 logopedická pomôcka 30,49 € 19OBJ-10-21 18.12.2019 18.12.2019 LOGOMI s.r.o., Perecká 2971/30, 934 05 Levice, IČO: 45559147
FDc 19012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 25,00 € 19OBJ-01-07 28.01.2019 28.01.2019 Marian Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
FDc 19203 odborná lizteratúra 445,00 € 19OBJ-09-09 23.09.2019 23.09.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19037 odborná literatúra 34,22 € 19OBJ-02-13 14.02.2019 15.02.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19045 odborná literatúra 33,19 € 19OBJ-02-17 26.02.2019 26.02.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19238 odborná literatúra 617,00 € 19OBJ-10-10 17.10.2019 17.10.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19262 odborná literatúra 195,00 € 19OBJ-11-03 10.11.2019 10.11.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19010 odborná literatúra 72,41 € 19OBJ-01-04 24.01.2019 24.01.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19105 odborná literatúra 536,94 € 19OBJ-04-21 02.05.2019 02.05.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19280 odborná literatúra 500,00 € 19OBJ-11-13 27.11.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249