Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19204 obal + sklo samsung galaxy A70 36,98 € ZML-2014-11-01 23.09.2019 23.09.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19024 smartfon Samsung Galaxy S9 + dokovacia stanica 522,90 € 19OBJ-02-07 08.02.2019 08.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19034 služby orange 1,00 € ZML-2014-11-01 14.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19035 obal a kryt mobilny telefon 64,98 € ZML-2014-11-01 15.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19036 telekomunikačné služby - Orange 300,86 € ZML-2014-11-01 15.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19056 telefon paušály 308,05 € ZML-2014-11-01 13.03.2019 13.03.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19236 telekomunikačné služby 303,45 € ZML-2014-11-01 16.10.2019 16.10.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19095 mesačný poplatok - orange 308,51 € ZML-2014-11-01 15.04.2019 15.04.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19268 orange paušály 303,70 € ZML-2014-11-01 18.11.2019 18.11.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19007 telekomunikačné služby - Orange 296,38 € ZML-2014-11-01 21.01.2019 21.01.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19120 mesačné platby - orange 318,37 € ZM-2014-11-01 14.05.2019 14.05.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19134 Orange paušály 310,26 € ZML-2014-11-01 14.06.2019 14.06.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19295 mobilne zariadenie - Samsung Galaxy 64,60 € ZML-2014-11-01 02.12.2019 02.12.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19318 Orange paušály 315,88 € ZML-2014-11-01 16.12.2019 16.12.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19157 Orange paušály 6/2019 316,95 € ZML-2014-11-01 15.07.2019 15.07.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19168 telekomunikačné služby 302,70 € ZML-2014-11-01 15.08.2019 15.08.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19078 odborné materiály 19,39 € 19OBJ-04-08 02.04.2019 02.04.2019 Oskola s.r.o., Lidická 40, 602 00 Brno, ĆR, IČO: 02683059
FDc 19190 prenájom tlačiarni 211,88 € 1-19, 13-19, ZML-2017-09-01 03.09.2019 03.09.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19020 služba prenájom tlačiarni ZA+MT 1/19 447,99 € 1-19-ZML-2017-09-01; 13-19-ZML-2017-09-01 05.02.2019 05.02.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19202 kancelárske potreby 80,64 € ZML-2015-03-02 19OBJ-09-08 18.09.2019 18.09.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19218 prenajom tlačiarne 388,69 € ZML-2017-09-01 03.10.2019 03.10.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19064 laminovačka Leitz A3 128,52 € ZML-2015-03-02 28.03.2019 29.03.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19245 kancelárske potreby 1 255,80 € ZML-2015-03-02 19OBJ-10-24 26.10.2019 27.10.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19083 nájom tlačiarni - zmluva - spotreba tonerov 438,68 € 1-19-ZML-2017-09-01, 13-10-ZML-2017-09-01 03.04.2019 03.04.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182