Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19244 didaktické pomôcky 193,00 € 19OBJ-10-22 24.10.2019 24.10.2019 ZEMĚ, z.s., Volgogradská 35, 700 30 Ostrava ČR, IČO: 03539121
FDc 19018 odborná literatúra 17,50 € 19OBJ-02-05 04.02.2019 04.02.2019 Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
FDc 19015 platba za web domenu SCSPPZA.SK 14,28 € 19OBJ-02-03 04.02.2019 04.02.2019 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928
FDc 19223 vzdelávanie zamestnancov - konferencia 76,00 € 19OBJ-10-04 09.10.2019 09.10.2019 Výskumný ústav destkej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385
FDc 19114 predplatne časopisu Psychologia a patopsychologia 11,00 € 19OBJ-01-01 09.05.2019 09.05.2019 Výskumný ústav destkej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385
FDc 19296 úprava webovej stránky 360,00 € 19OBJ-12-07 02.12.2019 02.12.2019 Visitero, s.r.o., Svätoplukova 5, 010 01 Žilina, IČO: 46467831
FDc 19196 tepovanie 80,00 € 19OBJ-09-06 11.09.2019 11.09.2019 UNI-LUX s.r.o., Martina Rázusa 1171/36, 010 01 Žilina, IČO: 51427745
FDc 19330 tepovanie kobercov 151,00 € 19OBJ-12-24 20.12.2019 20.12.2019 UNI-LUX s.r.o., Martina Rázusa 1171/36, 010 01 Žilina, IČO: 51427745
FDc 19207 vzdelávanie zamestnancov 140,00 € 19OBJ-09-10 27.09.2019 27.09.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293
FDc 19274 vzdelávanie zamestnancov 140,00 € 19OBJ-11-15 22.11.2019 22.11.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293
FDc 19195 účto 8/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 06.09.2019 06.09.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19025 spracovanie účtovníctva 1/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 08.02.2019 08.02.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDC 19054 účtovníctvo 2/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 13.03.2019 13.03.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19221 účto 9/2019 420,00 € ZML-2018-01/ZA 08.10.2019 08.10.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19059 spracovanie ročne zavierky+ danové priznanie 2018 400,00 € ZML-2018-01/ZA 17.03.2019 18.03.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19077 učto 3/2019 500,00 € ZML-2018-01/ZA 03.04.2019 03.04.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19259 učto 10/2019 375,00 € ZML-2018-01/ZA 07.11.2019 07.11.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19112 ucto 4/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 08.05.2019 08.05.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19136 účto 5/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 17.06.2019 17.06.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19299 učto 11/2019 375,00 € ZML-2018-01/ZA 04.12.2019 04.12.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19155 účto 6/2019 510,00 € ZML-2018-01/ZA 08.07.2019 08.07.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19169 účto 7/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 18.08.2019 18.08.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19338 účto 12/2019 555,00 € ZML-2018-01/ZA 23.12.2019 23.12.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19188 nákup e-straveniek 654,25 € ZML-2010-02-01 19OBJ-09-01 03.09.2019 03.09.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551