Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19191 najomne + energie 9/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 03.09.2019 03.09.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19184 sprava IT za mesiac 165,00 € ZML-2012-08-01 02.09.2019 02.09.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19185 Naprogramovanie nového kódovacieho prívesku RFID 24,80 € 19OBJ-09-04 02.09.2019 02.09.2019 ARMONT PLUS s.r.o., Kamenná 51, 010 01 Žilina, IČO: 36426920
FDc 19180 vzdelávanie zamestnancov 490,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19181 vzdelávanie zamestnancov 405,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19182 vzdelávanie zamestnancov 136,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19183 vzdelávanie zamestnancov 594,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19179 vzdelávanie zamestnancov 153,16 € 19OBJ-08-06 27.08.2019 27.08.2019 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 78, 141 00 Praha 4, IČO: 26159392
FDc 19176 vodne stocne, Martin vyučtovanie 100,88 € ZML-2012-05-02 26.08.2019 26.08.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19177 platby odpad Martin - 1-6/2019 7,15 € ZML-2012-05-02 26.08.2019 26.08.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19178 nákup tonerov 36,00 € ZML-2015-03-01 19OBJ-08-05 26.08.2019 26.08.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19172 služby 7/2019 1 200,00 € ZML-2015-09-01 19.08.2019 19.08.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19173 služby 7/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 19.08.2019 19.08.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19174 vzdelávanie zamestnancov 550,00 € 19OBJ-08-02 19.08.2019 19.08.2019 Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., E.F.Scherera 16/4801, 921 01 Piešťany, IČO: 46300554
FDc 19175 zabezpečenie objektu bezpečnostnou SIM 10,76 € 19OBJ-08-03 19.08.2019 19.08.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
FDc 19169 účto 7/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 18.08.2019 18.08.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19168 telekomunikačné služby 302,70 € ZML-2014-11-01 15.08.2019 15.08.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19166 činnosť technika PO - 7/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 12.08.2019 12.08.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19167 najomné 8/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 12.08.2019 12.08.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19165 e-stravenky zamestnancom 578,35 € ZML-2010-02-01 19OBJ-08-01 07.08.2019 07.08.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19162 sprava IT 165,00 € ZML-2012-08-01 05.08.2019 05.08.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19163 prenajom tlačiarni 283,66 € 1-19-ZML-2017-09-01, 10-19-ZML-2017-09-01 05.08.2019 05.08.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19164 prenajom pozemku 8/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 05.08.2019 05.08.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19161 odborná literatúra 276,10 € 19OBJ-07-04 18.07.2019 18.07.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249