Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19159 služby 6/2019 1 200,00 € ZML-2015-09-01 16.07.2019 16.07.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19160 služby 6/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 16.07.2019 16.07.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19157 Orange paušály 6/2019 316,95 € ZML-2014-11-01 15.07.2019 15.07.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19156 predplatné časopis Československá psychologie 38,00 € 19OBJ-02-18 12.07.2019 12.07.2019 ADI SERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4, IČO: 28367499
FDc 19155 účto 6/2019 510,00 € ZML-2018-01/ZA 08.07.2019 08.07.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19153 kancelárske potreby 73,51 € ZML-2015-03-02 19OBJ-07-03 04.07.2019 04.07.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19154 nájomné + energie 7/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 04.07.2019 04.07.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19150 udržbarske činnosti 1-6/2019 600,00 € 19OBJ-01-08 03.07.2019 03.07.2019 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755
FDc 19151 prenájom tlačiarni - mesačná platba 351,64 € 1-19-ZML-2017-09-01, 13-19-ZML-2017-09-01 03.07.2019 03.07.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19152 prenájom pozemku parkovanie 7/2019 60,00 € ZML-2019-11-02 03.07.2019 03.07.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19149 činnosť technika PO 6/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 02.07.2019 02.07.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19145 rekreacia zamestnancov 76,50 € 19OBJ-07-02 01.07.2019 01.07.2019 LA SKALA lezecké centrum, s.r.o., Odbojárska 9, 038 61 Vrútky, IČO: 51937433
FDc 19146 e-stravenky zamestnanci 1 160,38 € ZML-2010-02-01 19OBJ-07-01 01.07.2019 02.07.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19147 nábytok 164,00 € 19OBJ-06-10 01.07.2019 02.07.2019 Mgr. Viera Janočková - VERA, Smreková 1036/5, 071 01 Michalovce, IČO: 40035263
FDc 19148 služby správa IT 165,00 € ZML-2012-08-01 01.07.2019 02.07.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19137 služby 5/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 21.06.2019 21.06.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19139 služby 5/2019 1 200,00 € ZML-2015-09-01 21.06.2019 21.06.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19136 účto 5/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 17.06.2019 17.06.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19131 odborná literatúra 63,60 € 19OBJ-06-03 14.06.2019 14.06.2019 O.Z. AMOS, Levočská 3, Bratislava 851 01, IČO: 36113191
FDc 19132 elektronika 30,50 € 19OBJ-06-04 14.06.2019 14.06.2019 Alza.sk s.r.o., Bottová 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
FDc 19133 odborná literatúra 270,00 € (10 x 27,-) 19OBJ-06-05 14.06.2019 14.06.2019 EduGraf s.r.o., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 50712390
FDc 19134 Orange paušály 310,26 € ZML-2014-11-01 14.06.2019 14.06.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19135 najomne priestorov Žilina 6/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 14.06.2019 14.06.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19130 odborná literatúra 45,05 € 19OBJ-06-02 10.06.2019 10.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718