Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19275 zariadenie do herne 312,00 € 19OBJ-11-16 22.11.2019 22.11.2019 BONAMI.CZ, a.s., Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, Česká Republika, IČO: 24230111
FDc 19209 Zákony v školskej praxy - september 2019 47,45 € 19OBJ-09-11 27.09.2019 28.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
FDc 19102 Zákony v školskej praxi - apríl 2019 47,85 € 19OBJ-04-28 30.04.2019 30.04.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
FDc 19023 Zákony v šk. praxi - február 2019 - odb.literatúra 46,45 € 19OBJ-02-06 06.02.2019 06.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
FDc 19175 zabezpečenie objektu bezpečnostnou SIM 10,76 € 19OBJ-08-03 19.08.2019 19.08.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
FDc 19058 vzdelávanie zamestnancov - seminár mediátorov 100,00 € 19OBJ-03-03 15.03.2019 15.03.2019 EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov, Kováčska 69, 040 01 Košice, IČO: 50003518
FDc 19281 vzdelávanie zamestnancov - Krízová intervencia 1 000,00 € 19OBJ-11-18 25.11.2019 25.11.2019 Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., E.F.Scherera 16/4801, 921 01 Piešťany, IČO: 46300554
FDc 19041 vzdelávanie zamestnancov - konferencia 50,00 € 19OBJ-02-16 26.02.2019 26.02.2019 Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 48144169
FDc 19223 vzdelávanie zamestnancov - konferencia 76,00 € 19OBJ-10-04 09.10.2019 09.10.2019 Výskumný ústav destkej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385
FDc 19192 vzdelávanie zamestnancov 119,00 € 19OBJ-08-04 05.09.2019 05.09.2019 Inštitút detskej reči s.r.o., Železničiarská 13, 811 04 Bratislava, IČO: 36289027
FDc 19193 vzdelávanie zamestnancov 119,00 € 19OBJ-08-04 05.09.2019 05.09.2019 Inštitút detskej reči s.r.o., Železničiarská 13, 811 04 Bratislava, IČO: 36289027
FDc 19194 vzdelávanie zamestnancov 119,00 € 19OBJ-08-04 05.09.2019 05.09.2019 Inštitút detskej reči s.r.o., Železničiarská 13, 811 04 Bratislava, IČO: 36289027
FDc 19207 vzdelávanie zamestnancov 140,00 € 19OBJ-09-10 27.09.2019 27.09.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293
FDc 19208 vzdelávanie zamestnancov 39,36 € 19OBJ-08-08 27.09.2019 27.09.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavska 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111
FDc 19028 vzdelávanie zamestnancov 100,00 € 19OBJ-02-09 12.02.2019 12.02.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548
FDc 19065 vzdelávanie zamestnancov 50,00 € 19OBJ-03-05 29.03.2019 29.03.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548
FDc 19274 vzdelávanie zamestnancov 140,00 € 19OBJ-11-15 22.11.2019 22.11.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293
FDc 19174 vzdelávanie zamestnancov 550,00 € 19OBJ-08-02 19.08.2019 19.08.2019 Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., E.F.Scherera 16/4801, 921 01 Piešťany, IČO: 46300554
FDc 19179 vzdelávanie zamestnancov 153,16 € 19OBJ-08-06 27.08.2019 27.08.2019 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 78, 141 00 Praha 4, IČO: 26159392
FDc 19180 vzdelávanie zamestnancov 490,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19181 vzdelávanie zamestnancov 405,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19182 vzdelávanie zamestnancov 136,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19183 vzdelávanie zamestnancov 594,00 € 19OBJ-08-07 30.08.2019 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271
FDc 19210 vzdelávanie - výcvik 193,23 € 19OBJ-09-12 01.10.2019 01.10.2019 Institut doprovázení dítěte a rodiny s.r.o., Na Farkách ev.č. 92, 171 00 Praha 7, IČO: 07821221