Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19292 elektronika - čítačka + obal 161,50 € 19OBJ-12-06 01.12.2019 01.12.2019 Alza.sk s.r.o., Bottová 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
FDc 19293 nabitie stravovacej karty 1 102,09 € ZML-2010-02-01 19OBJ-12-01 02.12.2019 02.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19294 didaktické potreby 2 001,15 € 19OBJ-12-03 02.12.2019 02.12.2019 3lobit s.r.o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, IČO: 46020152
FDc 19295 mobilne zariadenie - Samsung Galaxy 64,60 € ZML-2014-11-01 02.12.2019 02.12.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19296 úprava webovej stránky 360,00 € 19OBJ-12-07 02.12.2019 02.12.2019 Visitero, s.r.o., Svätoplukova 5, 010 01 Žilina, IČO: 46467831
FDc 19297 nájomné+ energie 12/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 03.12.2019 03.12.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19299 učto 11/2019 375,00 € ZML-2018-01/ZA 04.12.2019 04.12.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19300 odborná literatúra 152,00 € 19OBJ-12-09 04.12.2019 04.12.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19301 Vypracovanie smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. 84,00 € 19OBJ-12-10 04.12.2019 12.12.2019 General Affairs, s.r.o., Škultétyho 2866/36, 010 01 Žilina, IČO: 47428236
FDc 19302 kancelárske potreby 1 117,80 € ZML-2015-03-02 19OBJ-12-11 04.12.2019 12.12.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19303 služba prenájom tlačiarni ZA+MT 11/19 435,88 € 1-19, 13-19, 93-19 ZML-2017-09-01 04.12.2019 12.12.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19304 didaktické potreby 1 225,50 € 19OBJ-12-12 04.12.2019 05.12.2019 KIKT-TheMA, Antwerpener StraBe 46, 50672 Koln, Nemecko, IČO: 44010046
FDc 19305 didaktické pomôcky 1 892,30 € 19OBJ-12-05 04.12.2019 12.12.2019 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319
FDc 19306 služby 495,00 € 68-2019-ZML-2019-03/ZA 04.12.2019 12.12.2019 Detské centrum Havino s.r.o., 4790736, IČO: 47907436
FDc 19307 služba technik PO (zmluva) 11/19 35,00 € ZML-2009-05-01 04.12.2019 12.12.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19308 ubytovanie - vzdelávanie 384,00 € 19OBJ-12-13 04.12.2019 04.12.2019 HOTEL TROJA s.r.o., Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8, IČO: 02632004
FDc 19309 prenajom pozemku 12/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 06.12.2019 12.12.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19310 elektronika - čítačka + powerbanka 169,83 € 19OBJ-12-14 06.12.2019 06.12.2019 Alza.sk s.r.o., Bottová 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
FDc 19311 Služby podla zmluvy 12/2019 75,00 € ZML-2019-04/ZA 09.12.2019 12.12.2019 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755
FDc 19312 odborná literatúra 298,50 € 19OBJ-12-15 09.12.2019 12.12.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19314 elektronika 1 692,00 € 19OBJ-12-17 09.12.2019 13.12.2019 ADAMED s.r.o., Scherera 38 , 921 01 Piešťany, IČO: 36261688
FDc 19315 elektronika 1 680,00 € 19OBJ-12-18 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Daniel Priadka - ADAMED, Scherera 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34663801
FDc 19316 spotrebný materiál BFB 1 668,00 € 19OBJ-12-19 11.12.2019 13.12.2019 ADAMED s.r.o., Scherera 38 , 921 01 Piešťany, IČO: 36261688
FDc 19317 didaktické potreby 267,37 € 19OBJ-12-20 13.12.2019 13.12.2019 b-creative products s.r.o., Húsková 678/45, 618 00 Brno-Černovice, IČO: 06437893