Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19025 spracovanie účtovníctva 1/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 08.02.2019 08.02.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19026 nájomné+ energie 2/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 08.02.2019 11.02.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19027 didaktické pomôcky 27,10 € 19OBJ-02-08 12.02.2019 12.02.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, IČO: 45258767
FDc 19028 vzdelávanie zamestnancov 100,00 € 19OBJ-02-09 12.02.2019 12.02.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548
FDc 19029 spotrebný materiál - tonery 126,40 € ZML-2015-03-01 19OBJ-02-10 12.02.2019 12.02.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19031 služby 1/2019 1 200,00 € ZML-2015-09-01 13.02.2019 15.02.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19033 služby 1/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 13.02.2019 15.02.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19034 služby orange 1,00 € ZML-2014-11-01 14.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19035 obal a kryt mobilny telefon 64,98 € ZML-2014-11-01 15.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19036 telekomunikačné služby - Orange 300,86 € ZML-2014-11-01 15.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19037 odborná literatúra 34,22 € 19OBJ-02-13 14.02.2019 15.02.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19038 odborná literatúra 16,25 € 19OBJ-02-14 18.02.2019 18.02.2019 Artforum spol. s.r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584
FDc 19039 Vstup do pešej zony - parkovanie 100,00 € ZML-2009-03-01 20.02.2019 20.02.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19041 vzdelávanie zamestnancov - konferencia 50,00 € 19OBJ-02-16 26.02.2019 26.02.2019 Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 48144169
FDc 19042 platba odpad - najom MT 6,71 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19043 vodne stočne - najom MT 79,81 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19045 odborná literatúra 33,19 € 19OBJ-02-17 26.02.2019 26.02.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19048 prenajom pozemku 3/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 05.03.2019 05.03.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19049 činnosť technika PO a BoZP 35,00 € ZML-2009-05-01 06.03.2019 06.03.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19050 sprava databazoveho systému 165,00 € ZML-2012-08-01 06.03.2019 06.03.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19051 služby 2/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 13.03.2019 13.03.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19052 služby 2/2019 1 200,00 € ZML-2015-09-01 13.03.2019 13.03.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDC 19054 účtovníctvo 2/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 13.03.2019 13.03.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19055 najom + energie Žilina 3/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 13.03.2019 13.03.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683