Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19187 prenájom pozemku 60,00 € ZML-2016-11-02 03.09.2019 03.09.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19190 prenájom tlačiarni 211,88 € 1-19, 13-19, ZML-2017-09-01 03.09.2019 03.09.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19191 najomne + energie 9/2019 2 539,50 € ZML-2009-03-01 03.09.2019 03.09.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19014 sprava IT systemu (zmluva) 165,00 € ZML-2012-08-01 01.02.2019 04.02.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19016 prenajom pozemku 2/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 04.02.2019 04.02.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19195 účto 8/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 06.09.2019 06.09.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19019 služba technik PO (zmluva) 1/19 35,00 € ZML-2009-05-01 05.02.2019 05.02.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19020 služba prenájom tlačiarni ZA+MT 1/19 447,99 € 1-19-ZML-2017-09-01; 13-19-ZML-2017-09-01 05.02.2019 05.02.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19197 služba technika PO 8/2019 35,00 € ZML-2009-05-01 11.09.2019 11.09.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19198 mobilne zariadenie Samsung Galaxy A70 89,10 € ZML-2014-11-01 11.09.2019 11.09.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19200 orange paušály 302,12 € ZML-2014-11-01 16.09.2019 16.09.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19204 obal + sklo samsung galaxy A70 36,98 € ZML-2014-11-01 23.09.2019 23.09.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19205 služby 8/2019 1 200,00 € ZML-2015-09-01 24.09.2019 24.09.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19206 služby 8/201 570,00 € ZML-2017-03-01 24.09.2019 24.09.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19025 spracovanie účtovníctva 1/2019 330,00 € ZML-2018-01/ZA 08.02.2019 08.02.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511
FDc 19026 nájomné+ energie 2/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 08.02.2019 11.02.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19031 služby 1/2019 1 200,00 € ZML-2015-09-01 13.02.2019 15.02.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325
FDc 19033 služby 1/2019 570,00 € ZML-2017-03-01 13.02.2019 15.02.2019 Biofeedback, s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36770761
FDc 19034 služby orange 1,00 € ZML-2014-11-01 14.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19035 obal a kryt mobilny telefon 64,98 € ZML-2014-11-01 15.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19036 telekomunikačné služby - Orange 300,86 € ZML-2014-11-01 15.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19039 Vstup do pešej zony - parkovanie 100,00 € ZML-2009-03-01 20.02.2019 20.02.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19042 platba odpad - najom MT 6,71 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110
FDc 19043 vodne stočne - najom MT 79,81 € ZML-2012-05-02 27.02.2019 27.02.2019 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110