Zverejňovanie dokumentov

Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
FDc 19265 vyučtovanie energii 2018 -210,35 € ZML-2009-03-01 13.11.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19280 odborná literatúra 500,00 € 19OBJ-11-13 27.11.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19001 Správa IT systému 165,00 € ZML-2012-08-01 01.01.2019 14.01.2019 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498
FDc 19002 nájomné + energie 1/2019 Žilina 2 539,50 € ZML-2009-03-01 08.01.2019 14.01.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683
FDc 19003 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 € 19OBJ-01-02 09.01.2019 14.01.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
FDc 19004 prenájom pozemku parkovanie 1/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 10.01.2019 14.01.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19005 kancelárske potreby 87,90 € ZML-2015-03-02 19OBJ-01-03 10.01.2019 14.01.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19006 právne služby 1-6/2019 144,00 € ZML-2017-11-01 15.01.2019 15.01.2019 HRONĆEK + PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 47248327
FDc 19007 telekomunikačné služby - Orange 296,38 € ZML-2014-11-01 21.01.2019 21.01.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
FDc 19008 komunikačná pomôcka - komunikačný kompas 62,00 € cena za 5 ks 19OBJ-01-05 23.01.2019 23.01.2019 Priestor na rozvoj o.z., Cesta na Klanec 42D, 841 03 Bratislava, IČO: 42361681
FDc 19009 odborná literatúra 29,97 € 19OBJ-01-06 23.01.2019 23.01.2019 KOSMAS s.r.o., Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, ČR, IČO: 25710257
FDc 19010 odborná literatúra 72,41 € 19OBJ-01-04 24.01.2019 24.01.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249
FDc 19011 poplatok web hosting do 6.2.2020 47,52 € ZML-2015-03-01 24.01.2019 24.01.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 25,00 € 19OBJ-01-07 28.01.2019 28.01.2019 Marian Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
FDc 19013 Výroba dodanie a montáž nábytku 1 185,60 € 18OBJ-12-28 30.01.2019 30.01.2019 MIMESIS, s.r.o., Komenského 3730/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50494341
FDc 19014 sprava IT systemu (zmluva) 165,00 € ZML-2012-08-01 01.02.2019 04.02.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
FDc 19015 platba za web domenu SCSPPZA.SK 14,28 € 19OBJ-02-03 04.02.2019 04.02.2019 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928
FDc 19016 prenajom pozemku 2/2019 60,00 € ZML-2016-11-02 04.02.2019 04.02.2019 IMMOBILIARE TATRA s.r.o., Republiky 4, 010 01 Žilina, IČO: 36424021
FDc 19017 terapeutická pomôcka 14,64 € 19OBJ-02-04 04.02.2019 04.02.2019 PRE NAŠE DETI s.r.o., Malá Kráľová 124, 951 32 Horná Kráľová, IČO: 44468105
FDc 19018 odborná literatúra 17,50 € 19OBJ-02-05 04.02.2019 04.02.2019 Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
FDc 19019 služba technik PO (zmluva) 1/19 35,00 € ZML-2009-05-01 05.02.2019 05.02.2019 Solar František, K.Kmeťku 3165/7, Žilina 010 08, IČO: 37741055
FDc 19020 služba prenájom tlačiarni ZA+MT 1/19 447,99 € 1-19-ZML-2017-09-01; 13-19-ZML-2017-09-01 05.02.2019 05.02.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
FDc 19021 poplatok za vydanie str.karty 11,28 € ZML-2010-02-01 19OBJ-02-02 05.02.2019 05.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
FDc 19022 nabitie stravovacej karty 1 105,46 € ZML-2010-02-01 19OBJ-02-01 05.02.2019 05.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551