Zverejňovanie dokumentov

Objednávky 2018Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Dátum    Dodávateľ    custom.responsive_person    Príloha
18OBJ-05-07 nákup literatúry 530,48 € 01.05.2018 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249 ,
18OBJ-04-17 údržbárske práce 486,50 € 30.04.2018 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755 ,
18OBJ-04-15 kancelárske potreby 45,12 € 25.04.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s., ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 ,
18OBJ-04-16 prístup Online knižnica Mzdové účtovníctvo a personalistika 0,00 € 24.04.2018 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 ,
18OBJ-04-11 e-stravovacia poukažka 5,76 € 23.04.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 31328695 ,
18OBJ-04-13 Časopis PPD 2018/1-4 18,60 € 23.04.2018 Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385 ,
18OBJ-04-14 3-dňový vzdelávací seminár pre odborných zamestnancov 1 860,00 € 3 x 620 23.04.2018 IRTaTVV o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271 ,
18OBJ-04-08 objednávka licencie mzdy 2018 140,00 € 11.04.2018 Exalogic s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 36421499 ,
18OBJ-04-12 publikácia Zákony v školskej praxi - apríl 2018 45,05 € 10.04.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 ,
18OBJ-04-05 odborná literatúra 68,32 € 09.04.2018 PORTAL SLOVAKIA PaedDr.Čabiňaková Nadežda, Horská 810, Horný Slávkov, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 35463066 Miroslav Priehradný, administr. pracovník
18OBJ-04-09 zabezpečenie objektu na jeden mesiac bezpečnostnou SIM 10,76 € 09.04.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976 ,
18OBJ-04-10 teambuildingove stretnutie zamestnancov 143,70 € 09.04.2018 LASER TAG s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 48183903 ,
18OBJ-04-04 objednávka výroby pečiatok 37,92 € 06.04.2018 Monika Randová, Štúrová 4, 010 01 Žilina, IČO: 35410663 Miroslav Priehradný, administr. pracovník
18OBJ-04-06 odborná literatúra 287,50 € 05.04.2018 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249 Miroslav Priehradný, administr. pracovník
18OBJ-04-03 Objednávka na dodanie e-Stravovacích poukážok zamestnancom 03/2018 963,30 € 04.04.2018 Endered Slovakia s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 31328695 Miroslav Priehradný, administr. pracovník
18OBJ-04-01 prenajom priestorov za účelom rekreacie zamestnancov SCŠPP Žilina 420,00 € 03.04.2018 Ing. Vladimír Šiarnik - SHALOM, Smrečany 45, 032 05 Smrečany, IČO: 36991091 Miroslav Priehradný, administr. pracovník
18OBJ-04-02 účasť na odbornom seminári "Projektívne techniky v supervízii" 90,00 € dvaja zamestnanci 2 x 45,- 03.04.2018 PaedDr. Čabiňáková Nadežda - PORTAL SLOVAKIA, Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 35463066 Miroslav Priehradný, administr. pracovník