Zverejňovanie dokumentov

Objednávky 2018Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Dátum    Dodávateľ    custom.responsive_person    Príloha
18OBJ-11-10 Zákony v šk.praxi november 2018 46,80 € 30.11.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-09-09 Zákony v šk.praxi - september 2018 47,50 € 04.09.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-04-09 zabezpečenie objektu na jeden mesiac bezpečnostnou SIM 10,76 € 09.04.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976 ,
18OBJ-08-11 vzdelávanie zamestnancov - školenie 100,00 € 27.08.2018 EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov, Kováčska 69, 040 01 Košice, IČO: 50003518 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-12-31 vzdelávanie zamestnancov 1 200,00 € 18.12.2018 PhDr. Lygia Bátovská, Podjavorinskej 11, 811 03 Bratislava, IČO: 31804047 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-08-14 vzdelávanie zamestnancov 143,90 € 23.08.2018 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Edukační a formační centrum Boromeum, Vlašská 336/36, 110 00 Praha 1, IČO: 73634085 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-09-05 vzdelávanie zamestnancov 146,28 € 01.09.2018 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Edukační a formační centrum Boromeum, Vlašská 336/36, 110 00 Praha 1, IČO: 73634085 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-09-06 vzdelávanie zamestnancov 315,00 € 01.09.2018 OZ Nervuška - ARTE, Segnerova 2, 041 04 Bratislava, IČO: 50335944 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-09-07 vzdelávanie zamestnancov 179,00 € 05.09.2018 PTI - Inštitút Terapie Hrou, Sama Chalúpku 9, 902 01 Pezinok, IČO: 42255538 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-09-08 vzdelávanie zamestnancov 45,00 € 01.09.2018 PaedDr. Čabiňaková Nadežda PORTAL SLOVAKIA, Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 35463066 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-09-10 vzdelávanie zamestnancov 742,43 € 17.09.2018 Starjumpz Children´s Centre, The Old Saw Mill Ashdown Business Park , TN6 1UP Crowborough East Sussex, IČO: 01892660085 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-10-01 vzdelávanie zamestnancov 870,00 € 01.10.2018 PSYCHE EDUCA s.r.o., Nejedlého 39, 841 02 Bratislava, IČO: 45583706 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-10-03 vzdelávanie zamestnancov 216,91 € 07.10.2018 SPONDEA, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 Brno, IČO: 25346342 Katarína Poláková, asistentka
18OBJ-11-02 vzdelávanie zamestnancov 1 000,00 € 04.11.2018 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Záhradnícka 15767/70, 821 08 Bratislava 2, IČO: 50626256 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-12-11 vzdelávanie zamestnancov 500,00 € 03.12.2018 Mgr. Lucia Čierňavová - psychológ, Hlavná 517, 925 27 Veľký Grob, IČO: 37910230 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-11-07 vyučtovanie podielu na inštalácii klimatizácie pre zamestnancov 1 140,70 € 01.11.2018 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-11-03 vstupenky na predstavenie - zamestnanci SF 234,00 € 07.11.2018 Slovenské komorné divadlo, Divadelná 1, 036 01 Martin, IČO: 36145301 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-07-08 uhrada poplatku bezpečnostna SIM 10,76 € 01.07.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-04-17 údržbárske práce 486,50 € 30.04.2018 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755 ,
18OBJ-07-10 údržbárske práce 4,00 € 4,- e x 1 hod práce 23.07.2018 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-11-05 údržba a oprava PC siete 570,23 € 20.11.2018 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-04-02 účasť na odbornom seminári "Projektívne techniky v supervízii" 90,00 € dvaja zamestnanci 2 x 45,- 03.04.2018 PaedDr. Čabiňáková Nadežda - PORTAL SLOVAKIA, Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 35463066 Miroslav Priehradný, administr. pracovník
18OBJ-10-10 Ubytovanie zamestnancov vzdelávanie Praha 220,60 € 22.10.2018 Prague Port s.r.o. Blue Oak, Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 3, IČO: 27213358 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
18OBJ-11-11 ubytovanie zamestnancov teambuilding 120,00 € 28.11.2018 ADEN - SK s.r.o., Na Priekope 114/53, 010 01 Žilina, IČO: 36418587 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník