Zverejňovanie dokumentov

Objednávky 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Dátum    Dodávateľ    custom.responsive_person    Príloha
19OBJ-10-22 didaktické pomôcky 193,00 € 23.10.2019 ZEMĚ, z.s., Volgogradská 35, 700 30 Ostrava ČR, IČO: 03539121 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-05 odborná literatúra 17,50 € 04.02.2019 Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-03 poplatok web doména 14,28 € 04.02.2019 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-10-04 vzdelávanie - konferenčný poplatok 76,00 € 09.10.2019 Výskumný ústav destkej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-01-01 Predplatné "Psychologia a patopsychologia dieťaťa" 11,00 € 07.01.2019 Výskumný ústav destkej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-12-07 úprava webovej stránky 360,00 € 02.12.2019 Visitero, s.r.o., Svätoplukova 5, 010 01 Žilina, IČO: 46467831 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-09-06 tepovanie 80,00 € 11.09.2019 UNI-LUX s.r.o., Martina Rázusa 1171/36, 010 01 Žilina, IČO: 51427745 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-12-24 tepovanie kobercov 151,00 € 16.12.2019 UNI-LUX s.r.o., Martina Rázusa 1171/36, 010 01 Žilina, IČO: 51427745 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-09-10 vzdelávanie zamestnancov 140,00 € 23.09.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-11-15 vzdelávanie zamestnancov - kurz les 140,00 € 22.11.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-09-01 nákup e-straveniek 654,25 € 02.09.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-09-02 e-stravovacia karta zamestnancovi 8,52 € 02.09.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-01 objednávka e-straveniek 1 105,46 € ZML-2010-02-01 03.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-02 nove stravovacie e-karty zamestnancom 11,28 € ZML-2010-02-01 03.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-10-01 e-stravenky zamestnanci 1 289,03 € ZML-2010-02-01 03.10.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-03-01 dobitie e-stravenie zamestnancom 1 259,21 € ZML-2010-02-01 01.03.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-04-01 dobitie e-straveniek 1 215,28 € 01.04.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-04-02 stravovacia karta zamestnanca 8,52 € 01.04.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-11-01 e-stravenky zamestnancom 1 269,56 € 03.11.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-11-02 e-karta zamestnanca 11,28 € 03.11.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-05-01 nabitie e-straveniek zamestnancom 1 050,55 € ZML-2010-02-01 01.05.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-12-01 objednávka e-straveniek 1 102,09 € ZML-2010-02-01 01.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-06-01 nabitie e-straveniek zamestnancom 1 039,57 € ZML-2010-02-01 03.06.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-12-25 objednávka e-straveniek 942,44 € ZML-2010-02-01 16.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník