Zverejňovanie dokumentov

Objednávky 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Dátum    Dodávateľ    custom.responsive_person    Príloha
19OBJ-02-06 zákony v šk.praxi - febr.2019 - odb. literatúra 46,45 € 04.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-04-28 Zákony v šk.praxi - apríl 2019 47,85 € 30.04.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-09-11 zákony v šk. praxi - september 2019 47,45 € 23.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-06-02 Zákony v šk. praxi - jún 2019 45,05 € 10.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-12-17 Základná sada EEG DigiTrack - BIOFEEDBACK KIT 1 692,00 € 09.12.2019 ADAMED s.r.o., Scherera 38, 921 01 Piešťany, IČO: 36261688 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-10-05 zabezpečenie objektu poplatok 10-12/2019 10,76 € 10.10.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-08-03 zabezpečenie objektu 7-9/2019 10,76 € 19.08.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-06-04 wifi laserove ukazovátko - elektronika 30,50 € 14.06.2019 Alza.sk s.r.o., Bottová 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-09-12 vzdelávanie zamestnancov - výcvikový program 2 277,66 € 2 zamestnanci 30.09.2019 Institut doprovázení dítěte a rodiny s.r.o., Na Farkách ev.č. 92, 171 00 Praha 7, IČO: 07821221 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-03-03 vzdelávanie zamestnancov - seminár mediátorov 100,00 € 14.03.2019 EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov, Kováčska 69, 040 01 Košice, IČO: 50003518 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-08-08 vzdelávanie zamestnancov - kurz prvej pomoc 39,36 € 31.08.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavska 1, 010 01 Žilina, IČO: 36372111 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-11-15 vzdelávanie zamestnancov - kurz les 140,00 € 22.11.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-16 Vzdelávanie zamestnancov - konferencia 50,00 € 22.02.2019 Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 48144169 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-09-10 vzdelávanie zamestnancov 140,00 € 23.09.2019 Umelecký atelier - PRIDAVKOVA.ART, Farská ulička 212/3, 010 01 Žilina, IČO: 52485293 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-09 vzdelávanie zamestnancov 100,00 € 12.02.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-03-05 vzdelávanie zamestnancov 50,00 € 29.03.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-08-02 vzdelávanie zamestnancov 550,00 € 19.08.2019 Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., E.F.Scherera 16/4801, 921 01 Piešťany, IČO: 46300554 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-08-04 vzdelávanie zamestnancov 238,00 € 26.08.2019 Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, 911 04 Bratislava, IČO: 36289027 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-08-06 vzdelávanie zamestnancov 153,16 € 27.08.2019 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 78, 141 00 Praha 4, IČO: 26159392 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-08-07 vzdelávanie zamestnancov 1 625,00 € 490+405+136+594 30.08.2019 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky, IČO: 42434271 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-11-18 vzdelávanie 2-dňový seminár - Krízová intervencia 1 000,00 € 25.11.2019 Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., E.F.Scherera 16/4801, 921 01 Piešťany, IČO: 46300554 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-10-04 vzdelávanie - konferenčný poplatok 76,00 € 09.10.2019 Výskumný ústav destkej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-11-06 vzdelávanie 458,11 € 10.11.2019 Dušan Koštejn, Budilova 2438/7, 180 00 Praha 8, IČO: 07054840 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-12-10 Vypracovanie smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. 84,00 € 04.12.2019 General Affairs, s.r.o., Škultétyho 2866/36, 010 01 Žilina, IČO: 47428236 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník