Zverejňovanie dokumentov

Objednávky 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Dátum    Dodávateľ    custom.responsive_person    Príloha
19OBJ-01-01 Predplatné "Psychologia a patopsychologia dieťaťa" 11,00 € 07.01.2019 Výskumný ústav destkej psychologie a patopsychologie, Cyprichová 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-01-02 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 € 07.01.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-01-03 kancelárske potreby 87,90 € ZML-2015-03-02 07.01.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-01-04 odborná literatúra 72,41 € 21.01.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-01-05 komunikačná pomôcka - komunikačný kompas 62,00 € cena za 5 ks 22.01.2019 Priestor na rozvoj o.z., Cesta na Klanec 42D, 841 03 Bratislava, IČO: 42361681 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-01-06 odborná literatúra 29,97 € 22.01.2019 KOSMAS s.r.o., Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, ČR, IČO: 25710257 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-01-07 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 25,00 € 28.01.2019 Marian Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-01-08 udržbarske práce 5,00 € cena za 1 hodinu práce 10.01.2019 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-01 objednávka e-straveniek 1 105,46 € ZML-2010-02-01 03.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-02 nove stravovacie e-karty zamestnancom 11,28 € ZML-2010-02-01 03.02.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-03 poplatok web doména 14,28 € 04.02.2019 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-04 terapeutická pomôcka 14,64 € 04.02.2019 PRE NAŠE DETI s.r.o., Malá Kráľová 124, 951 32 Horná Kráľová, IČO: 44468105 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-05 odborná literatúra 17,50 € 04.02.2019 Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-06 zákony v šk.praxi - febr.2019 - odb. literatúra 46,45 € 04.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-07 smartfon Samsung Galaxy S9 + dokovacia stanica 522,90 € 08.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-08 didaktické pomôcky 27,10 € 12.02.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, IČO: 45258767 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-09 vzdelávanie zamestnancov 100,00 € 12.02.2019 SOFTIMEX Multimédia s.r.o., SNP 159, 049 18 Lubeník, IČO: 36168548 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-10 spotrebný materiál - tonery 126,40 € ZML-2015-03-01 06.02.2019 FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-12 kryt a ochranné sklo Samsung 64,98 € 15.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-13 odborná literatúra 34,22 € 14.02.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-14 odborná literatúra 16,25 € 18.02.2019 Artforum spol. s.r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-16 Vzdelávanie zamestnancov - konferencia 50,00 € 22.02.2019 Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 48144169 Miroslav Priehradný, ekonomický pracovník
19OBJ-02-17 odborná literatúra 33,19 € 25.02.2019 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249 Katarína Poláková, asistentka
19OBJ-02-18 predplatné časopis Československá psychologie 38,00 € 18.02.2019 ADI SERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4, IČO: 28367499 Katarína Poláková, asistentka