Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy 2018Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
1-2019--ZML-2017-09-01 ZMLUVA O PREVÁDZKE ZARIADENIA prenájom tlačiarne, servis (Martin) 66,00 € paušál 66,- za mesiac + 0,005 z stránku- čb tlač, 0,034 z stránku-far tlač 12.12.2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Súbor 1 
Dodatok 13--ZML-2009-03-01 Dodatok č. 13 ku Zmluve o podnájme ZML-2009-03-01 úprava priestorov a ceny podnájmu 2 539,50 € nájomne + energie za jeden mesiac 23.07.2018 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683 Súbor 1 
195-2018--ZML-2012-08-01 Dodatok k Zmluve o dielo databázového informačného systému predlženie platnosti ZML-2012-08-01 0,00 € 01.04.2018 Free Tech s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498 Súbor 1