Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy 2019Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
92-2019-ZML-2010-02-01 0,00 € 28.11.2019 02.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 Súbor 1 
93-2019-ZML-2017-09-01 ZMLUVA O PREVÁDZKE ZARIADENIA prenájom tlačiarne č. 3 - HP Page Wide P77740dn 0,00 € 05.11.2019 04.12.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Súbor 1 
81-2019-ZML-2017-10-01 Dodatok č. 2 k zmluve č. 2017/015/NL o predĺžení záručných a servisných podmienok poskytnutie programových licencii a služieb k evidencii skladov do 12.10.2020 49,20 € 05.10.2019 14.10.2019 12.10.2020 14.10.2019 ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 Súbor 1 
91-2019-ZML-2018-01/ZA Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí účtovníckych služieb rozšírenie platobných podmienok - vyučtovanie dotácii ŽSK na Soc. službu - službu včasnej intervencie 45,00 € cena na mesiac 01.10.2019 18.11.2019 U podnikateľa, s.r.o., Žitavská 22/A, 821 07 Bratislava, IČO: 46847511 Súbor 1 
ZML-2019-04-ZA Zmluva o poskytovaní služieb služby v oblasti technickej údržby kancelárskych priestorov, drobných opráv, montáže a servisu 5,00 € cena za odpracovanu hodinu 09.09.2019 11.09.2019 11.09.2019 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755 Súbor 1 
68-2019-ZML-2019-03/ZA Zmluva o poskytovaní služieb č. ZML-2019-03/ZA Organizovanie mimovzdelávacej činnosti - poradenstvo, kanisterapia pre klientov SCŠPP Žilina 20,00 € za jednu vyučujúcu hodinu 04.09.2019 04.09.2019 31.07.2020 04.09.2019 Detské centrum Havino s.r.o., 4790736, IČO: 47907436 Súbor 1 
ZML-2019-05-ZA Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie služieb v oblasti špeciálno-pedagogických 15,00 € jedna vyučovacia hodina 04.09.2019 11.09.2019 30.06.2020 11.09.2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Predmestská 82, 010 01 Žilina, IČO: 162558 Súbor 1 
65-2019-ZML-2009-03-01 Zmluva o výmene faktúr elektronickou formou Zmluva o elektronickej komunikácii k ZML-2009-03-01 0,00 € 15.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 DUKLA s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 36381683 Súbor 1 
57-2019-ZML-2019-02-ZA Zmluva č. 277/2019/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - služby včasnej intervencie 13,10 € cena za jednu hodinu služby - celkom 12 628,40 e 25.06.2019 02.07.2019 31.12.2019 02.07.2019 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 09 Žilina, IČO: 37808427 Súbor 1 
17-2019-ZML-2014-11-01 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange TV cez satelit Pripojenie SCSŠP ZA na verejnú sieť Orange umožňujúcu prijímanie služby satelitnej televízie 0,00 € 05.02.2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
13-2019--ZML-2017-09-01 Zmluva o prevádzke zariadenia prenájom, servis tlačiarne (Žilina) 66,00 € 66,- paušál za mesiac, + 0,005 strana čb tlač, + 0,034 strana far. tlač 07.01.2019 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Súbor 1 
25-2019-ZML-2018-04/ZA Nájomná zmluva na automobil za účelom využívania pre služby činnosti organizácie dočasné užívanie SEAT LEON VIN: VSSZZZ5FZJR021891 4 373,44 € cena za rok včetne poistného 01.01.2019 31.12.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325 Súbor 1 
28-2019-ZML-2016-03-01 Nájomná zmluva na automobil za účelom využívania pre služby činnosti organizácie nájom automobil Volkswagen Polo - rok 2019 1 058,80 € nájomné včetne poistného na rok 2019 01.01.2019 31.12.2019 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325 Súbor 1