Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy 2020Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
ZML-2020-01/ZA ZMLUVA č. 48/2020/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - služby včasnej intervencie 12 628,40 € 21.02.2020 26.02.2020 31.12.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 09 Žilina, IČO: 37808427 Súbor 1 
16-2020-ZML-2017-09-01 Dohoda o ukončení zmluvy o prevádzke zariadenia ukončenie prenájmu tlačiarne zmluva 93-2019-ZML-2017-09-01 0,00 € 31.01.2020 02.03.2020 31.01.2020 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 Súbor 1 
10-2020-ZML-2019-04/ZA Dodatok č. 1-2020 k Zmluve o poskytovaní služieb č. ZML-2019-04/ZA úprava čl. II predmet zmluvy a čl. V. Odmena a platobné podmienky 0,00 € 24.01.2020 Ing. Ján Jančo, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina, IČO: 33740755 Súbor 1 
1-2020-ZML-2012-05-02 Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2020 elektrická energia Martin - 1.1.2020 - 31.12.2020 75,00 € 08.01.2020 08.01.2020 31.12.2020 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110 Súbor 1 
2-2020-ZML-2012-05-02 Dohoda o platbách za tepelnú energiu 2020 tepelná energia Martin - 1.1.2020 - 13.12.2020 112,80 € 08.01.2020 08.01.2020 31.12.2020 StMC, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36381110 Súbor 1 
3-2020-ZML-2012-05-01 Dohoda o platbách nájomného 2020 nájomné Martin 1.1.2020 - 31.12.2020 978,06 € 08.01.2020 08.01.2020 31.12.2020 etBay, s.r.o., M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36413445 Súbor 1 
26-2020-ZML-2018-04/ZA Nájomná zmluva na automobil prenájom vozidla SEAT LEON na rok 2020 360,00 € na mesiac 01.01.2020 31.12.2020 EduGo s.r.o., J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO: 31644325 Súbor 1